<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.thai-mathpaper.net Development LOG


เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551


ในช่วงนี้ หลายๆ โรงเรียนก็กำลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 1 กันเลยนะครับ ทางคณะผู้บริหารฯ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงขออำนวยพ รให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หลายๆ โรงเรียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคก ลาง กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักอันเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนหนังสือหรือมาสอบปลายภาคเรียนได้ตามปกติ หลา ยๆ โรงเรียนถึงกับประกาศปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนด ทางคณะผู้บริหารฯ คณิตศาสตร์บน เว็บไซต์ จึงขอให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงโดยเร็วด้วยครับ

สำหรับใ นช่วง "ปิดเทอมเล็ก" ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางเว็บไซต์ได้เตรียม &quo t;สะเก็ดคณิตศาสตร์" หัวข้อใหม่ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนที่หนักห น่วงมาตลอด 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา และหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลา ยเหมือนเช่นเคยครับ


เขียนเมื่อวันที่ 27/09/2008 เวลา 01.26 น. Total 0 comment(s)

E-book เรื่อง กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น


หลังจากที่รอคอย E-book เล่มใหม่มานาน คณะผู้บริหารขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้ E -book เล่มใหม่ในส่วนมุมความรู้ขั้นสูงได้ดำเนินการเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ ว โดยเป็น E-book ลำดับที่ 15 เรื่อง กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น ซึ่ง E-book เล ่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท คือ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหากำหนดการเ ชิงเส้น

โดยบทแรกจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และในบทที่สองจะมี 2 ส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกจ ะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยทั่วๆ ไป ซึ่งส่วนนี้นำเสนอ 2 วิธี ด้วยกัน คือ วิธีกราฟ และวิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) และอีกส่วนหนึ่งคือ ก ารหาผลเฉลยจำนวนเต็มเหมาะที่สุด โดยนำเสนออีก 2 วิธีด้วยกัน คือ วิธีกราฟ และวิ ธีตัดระนาบ (cutting plane method)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที ่มุมความรู้ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในส่วนของศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ฯ และหวังว่าการเ ผยแพร่ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจบ้างเหมือนเช่นที่ผ่านๆ มาครับ


เขียนเมื่อวันที่ 13/09/2008 เวลา 02.21 น. Total 0 comment(s)

ปัญหาการพันริบบิ้นรอบโลก


สมมติว่าเราใช้ริบบิ้นพันรอบโลกจนแน่นให้ครบ 1 รอบ โดยริบบิ้นอยู่แนบสนิทกับผิว โลกพอดี ต่อมาเราต่อริบบิ้นเส้นนี้ออกไป 1 เมตร ลองทายกันดูเล่นๆ นะครับว่า ริบ บิ้นเส้นนี้จะยังอยู่แนบสนิทกับผิวโลกเหมือนเดิมหรือเปล่า? แต่ถ้ามันไม่แนบสนิท กับผิวโลกแล้ว มันจะลอยขึ้นจากพื้นโลกเป็นระยะเท่าไร?

ปัญหานี้เ ป็นปัญหาที่ดูเหมือนยาก แต่อันที่จริงแล้วเป็นปัญหาที่ง่ายมากเลยทีเดียว ยิ่งไป กว่านั้นคำตอบของปัญหานี้ก็นับว่าเหลือเชื่อมากครับ ท่านสามารถค้นหาคำตอบนี้ใน "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้เลยครับ


เขียนเมื่อวันที่ 07/09/2008 เวลา 00.58 น. Total 0 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 ...

- แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศ ...

- ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้ ...

- "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo ...

- เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีก ...

Archives

Dec 2010

Oct 2010

Aug 2009

Sep 2008

Feb 2008

Dec 2005

Nov 2005

Sep 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.