<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.tismarketing.com Development LOG


Flash animation ส่งผลร้ายต่อ Google จริงหรือ


Flash แอนิเมชั่น กับ Google
ผู้คนจำนวนมาก รวมถึงบริษัทออกแบบเว็บไซต์ ล้วนอยากให้เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเว็บไซต์ขององค์กร เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม และเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม โดยพยายามเน้นการออกแบบเว็บให้ดูสวย งามหรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเว็บโดยใช้ Flash animation ที่มีลูกเล่นแ ละมีความหวือหวาสวยงามซึ่งหากประยุกต์ใช้ให้พอดี ก็ย่อมเพิ่มเติมความน่าสนใจให้ กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างมาก

แต่หลายครั้งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้อ งการให้ใส่ลูกเล่น Flash เป็นจำนวนมากซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มากเกินความจำเป็น โดย ไม่ได้คำนึงผลลัพธ์ในการค้นหาผ่านเสิร์ชเอนจิ้นระดับโลกอย่าง Google, Yahoo หรื อ MSN โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผิดพลาดประการแรกของการออกแบบเว็บ ก็คือ การใช้ Fl ash Intro ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก (Homepage) ซึ่งอาจดูสวยงาม น่าสนใจ สร้างความ ประทับใจให้กับผู้เข้าชมในครั้งแรก แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ส่งผลดี ต่อลำดับการค้นหาของเว็บไซต์คุณแต่อย่างใด (นั่นคือมีโอกาสสูงมากที่เว็บไซต์คุณ ไม่ติดหน้าแรกของเสิร์ชเอนจิ้น อย่าง Google หรืออาจจะไม่มีเว็บไซต์คุณอยู่ในฐา นข้อมูลของ Google เลยก็เป็นได้) ทั้งนี้เนื่องจาก Google เก็บข้อมูลเว็บไซต์ขอ งคุณจากข้อความที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจของคุณเท่านั้น โดยที่ Google ไม่สามารถอ่า นข้อความ ที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพ Flash animation ได้แต่อย่างใด

น อกจากนี้ การที่ใช้แอนิเมชั่นมากเกินความจำเป็นในการออกแบบเว็บไซต์ นั้น ยังเป็ นการรบกวนหรือทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณเสียเวลาในการที่จะเข้าถึงข้อมูลของสินค ้าและบริการของคุณที่นำเสนอเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คุณสามารถสังเกตเห็นว่า เว็บไซ ต์ระดับโลกนั้น อาทิ Yahoo MSN AOL หรืออื่นๆ ลูกเล่นด้าน Flash animation จะมี น้อยมากหรือไม่มีเลย เพราะจุดประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่คือ การข ายสินค้าและบริการ มิใช่เพื่อเข้ามาดูความสวยงามหวือหวาของการออกแบบเว็บไซต์แต่ อย่างใด แต่อาจมีข้อยกเว้นสำหรับเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการที่เน้นด้านการออกแ บบหรือเน้นขายดีไซน์รูปลักษณ์ของสินค้าหรือบริการด้านการออกแบบ เป็นต้น

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของ Flash animation โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในประเท ศไทยคือ ความล่าช้าในการโหลดข้อมูลของหน้าเว็บเพจ เนื่องจากแอนิเมชั่นทั้งหลายม ักจะมีไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ทส่วนใหญ่ในเมืองไทย ยังไม่ได ้ใช้ไฮสปีดอินเตอร์เน็ทกันมากนัก ซึ่งนั้นหมายความว่า หากลูกค้ารอการปรากฏขึ้นข องหน้าเว็บเพจคุณเกิน 15 วินาทีแล้วหล่ะก็ โอกาสที่ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซ ต์คุณจะยกเลิกหรือไปชมเว็บไซต์อื่นๆที่โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมมีมากทีเดียว โ ดยคุณอาจกำลังสูญเสียลูกค้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้

จงจำไว้เ สมอว่าใช้ Flash Animation แต่พอดี แต่คำแนะนำของ www.tismarketing.com บริษัท ผู้ให้บริการออกแบบเว็บ รับทำเว็บ โปรโมทเว็บ และจัด
อันดับเว็บไซต์ให้ต ิดหน้าแรกของ Google Yahoo MSN รวมถึงเป็นตัวแทนโฆษณาหาลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาหน้ าแรกกับ Google ( Google Advertising Agency )
คำแนะนำคือ ไม่ใช้ Flash Animation เลยจะ เป็นการดีที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า Simply the best แต่จงทำให้ห น้าแรก Homepage ของเว็บไซต์คุณให้สั้น กระชับ และมีคีย์เวิร์ดสำคัญ ปรากฏอยู่ เพื่อที่ว่า อันดับเว็บไซต์ของคุณจะมีโอกาสได้รับการจัดอันดับให้ติดหน้าแรกของ Google หรือ เสิร์ชเอนจิ้น อื่นๆ ในที่สุด


เขียนเมื่อวันที่ 05/12/2005 เวลา 11.17 น. Total 2 comment(s)

Goole Alerts


Google Alerts เป็นบริการใหม่ของทาง Google ซึ่งอยู่ช่วงทดลองหรือที่เรียกว่า B eta version (วัตถุประสงค์ของ Beta version คือ ทดลองใช้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้บริก ารเวอร์ชั่น

ทดสอบดังกล่าว ให้คำแนะนำ ติชม หรือแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทีมงานพัฒนาโปรแกรมนำไปพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น) วัตถุประส งค์ของ Google Alerts คือการส่งข่าวสารอัพเดทใหม่ๆ ผ่านทางอีเมล์ ไม่ว่าจะอยู่ใ นรูปของเว็บไซต์ ข่าว หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง (คีย์เวิร์ดที ่คุณเลือก)

จุดเด่นของ Google Alerts อาทิ

& middot; นำเสนอข่าวสารใหม่ๆในหัวข้อเรื่องที่คุณต้องการ

& amp;middot; นำเสนอข่าวสารในกลุ่มธุรกิจ หรือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมหนึ่ งๆ

&middot; รู้ข่าวสาร ของดารา นักร้องคนดัง หรือเหต ุการณ์สำคัญต่างๆ

&middot; รู้ข่าวสารๆ ต่างของนักกีฬ า หรือ สโมสรโปรดของคุณ

&middot; อื่นๆ

http://www.tismarketing.com

รับ โปรโมทเวป ให้ติดหน้าแรกขอ ง Google Yahoo MSN

โทร. 02 730 9933-5


คุณเพียงกรอกรายละเอียดดังนี้

Search Term (อาทิ MUFC : Manchester United Football Club เป็นหัวข้อที่คุณสนใจที่จะรับข่าวสารต่างๆ)

Type (ชนิดของข่าวสารที่คุณต้องการรับ ได้ แก่ หัวข้อข่าว, เว็บไซต์, ทั้งข่าวและเว็บไซต์, หรือกระดานข่าวกลุ่มผู้สนใจในห ัวเรื่องเดียวกัน)

How often (คุณสามารถเลือกร ับอีเมล์จาก google alert ได้ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนได้แก่ รับข่าวสารทุกวัน, รับ ข่าวเฉพาะเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆเท่านั้น, สัปดาห์ละครั้ง)

Your e mail (ระบุอีเมล์ของคุณ)ง่ายๆเพียงเ ท่านี้ คุณก็สามารถติดตามข่าวสารเรื่องต่างๆ โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาด้วยวิธีการอั นซับซ้อนวุ่นวายแต่อย่างใด ข่าวสารๆใหม่ ป้อนมาถึงมือคุณ ด้วย Google Alerts ค ุณสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ : http://www.google.com/alertsหมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้ อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่ างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.com< br />

เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด< br /> http://www.tistranslation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting.com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาห ลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่งล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www .tispromote.com รับ โปรโมทเวปให้ติดหน้าแรกของ Google


เขียนเมื่อวันที่ 06/11/2005 เวลา 09.51 น. Total 0 comment(s)

รู้จัก Google Dance


http://www.tismarketing.com

Thailand web design, Bangkok gra phic design, Thailand SEO

รับโปรโมทเว็บ ให้ติดหน้าแรกของ Goog le Yahoo MSNรู้จัก Google Danceเมื่อไม่นานที่ผ่านมา google ได้ส่ง robot ที่เรียกว่า Go ogleBot เข้ามาทำการสำรวจเว็บไซต์ของ tismarketing และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Go ogle โดยที่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากการสำรวจ (crawl) จะถูกนำไปอัพเดทฐานข้อมูล ของ Google ในครั้งถัดไป ซึ่งรอบระยะเวลาในการอัพเดทฐานข้อมูลจะอยู่ประมาณ 30 ว ันโดยประมาณทั้งนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนไม่ทราบ เลยว่า Google มีฐานข้อมูลอยู่ถึง 3 แห่งคือ

www.google.com เป็ นฐานข้อมูลหลักของ Google และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

www2.go ogle.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

www3.goog le.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

ระหว่างกระบ วนการอัพเดทฐานข้อมูลของ Google นั้นผลลัพธ์การค้นหาของ ฐานข้อมูลทั้งสามแห่งขอ ง Google จะแตกต่างกันไป จึงป็นที่มาของคำว่า "Google Dance"ผมอยากยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นกล่าวคือ เมื่อพิมพ์คำ ว่า โปรโมทเว็บ ในช่องการค้นหาของ Google นั้น ผลลัพธ์การค้นหาของฐานข้อมูลของท ั้งสามอาจแตกต่างกันไป อาทิเช่น เว็บของ tismarketing อาจอยู่ในลำดับที่ 9 และ 10 ในฐานข้อมูลหลัก อันได้แก่ www.google.com แต่อาจอยู่ในลำดับที่ 13 ในฐานข้อ มูล www2.google.com หรือ อยู่ลำดับที่ 8 ของ www3.google.com ก็เป็นได้Google Dance ถูกนำมาให้กับการทำเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก ็ตติ้ง เพื่ออธิบายถึงว่า ทำไมผลลัพธ์การค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ ถึงเปลี่ยน แปลงไปมาอยู่บ่อยๆ (เดี๋ยวอันดับสูงๆบ้าง ลดลงมาบ้าง) ซึ่งการ dance (การแกว่งต ัวหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของอันดับของเว็บไซต์ในผลลัพธ์การค้นหาของ Google) มีอยู่ 2 ประเภทกล่าวคือ การ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบรายเดือน และการ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบทุกสองสามวัน

< br />
การ Dance แบบรายเดือนนั้น มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 23-30 ของทุกๆเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้ Google จะทำการรีเฟรชฐานข้อมูลทั้งหมดของตนเอง ซึ ่งในการรีเฟรชนี้

Google จะทำการเคลื่อนย้ายผลลัพธ์จากฐานข้อมูล อีก 2 แห่งของ Google มายังฐานข้อมูลหลักนั่นก็คือ Google มีอยู่ 3 ฐานข้อมูลคื อ ฐานข้อมูลหลักได้แก่www.google.com ฐานข้อมูลที่สองคือ www2.google.com ฐานข้ อมูลที่สามคือ www3.google.comซึ่งในช่วงเวล าดังกล่าวจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www2 และ www3 มายังฐานข้อมูลหลักคือ www .google.com ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-6 วันดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ อันดับขอ งเว็บไซต์จะขึ้นๆลงๆอย่างผันผวน บางครั้งจาก อันดับ 1 ถูกจัดอันดับต่ำลงมาเป็นอ ันดับที่ 30 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณอย่างแน่นอนการ Dance แบบสองสามวัน เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนทั้งนี้ เนื่องจากมีเว็บไซต์ใหม่ๆถูกเสนอชื่อเข้าสู่ Google เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์บางแห ่งได้รับการสำรวจ crawl อยู่อย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จะถูกนำขึ้นแสดงนั้นจะถู กอัพเดทภายใน 24-48 ชม. ซึ่งเว็บเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนลำดับ ผลลัพธ์การค้นหาของ Google ตลอดทั้งเดือน

........................

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ส งวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ที ไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเ ว็บไซต์ http://www.tismarketing.com


เขียนเมื่อวันที่ 03/11/2005 เวลา 20.26 น. Total 0 comment(s)

ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย


ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย
http://www.tismarketing.com
รับโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google Yahoo MSN
โทร. 02 730 9933 -5

ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย

คุณควรสร ้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดังคำกล ่าวของ Google ที่ว่า "Creat a useful, information-rich site" เหตุผ ลเพราะว่า Google คาดว่าเว็บไซต์ที่มีสาระ ย่อมจะมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นประ โยชน์กับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการก่อกำเนิดของ Google กล่าว คือ "Google ช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ" ดังนั้นคุณควรสร้างเว ็บเพจที่มีเนื้อหาสาระวันละ 1 หน้าและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวทุกๆวัน ซึ่งจะช่วยดึ งดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณเข้ามาติดตามเนื้อหาที่อัพเดทตลอดเวลาได้

จากความเห็นผมนั่นหมายความว่า เว็บไซต์คุณจะต้องมีเนื้อหาที่อัพเดทอยู่อย่า งสม่ำเสมอและมีข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งเว็บส่วนใหญ่ในเกณฑ์นี้มักเป็นเว็บไซต์ประเ ภท นสพ. ออนไลน์ หรือเว็บสร้างกระทู้ต่างๆ ซึ่งคุณอาจไม่มีเวลาหรือทีมงานในการจ ัดทำข้อมูลดังกล่าว แล้วคุณจะหาข้อมูลดังกล่าวได้จากที่ใด คำแนะนำคือ มีนักเขีย นมากมายที่เขียนเนื้อหาที่มีสาระและพร้อมที่จะเผยแพร่ฟรีๆ เพียงแค่คุณอ้างอิงถึ งแหล่งที่มาว่ามาจากที่ใด เพื่อให้เครดิตผู้เขียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมเ ว็บไซต์เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนเว็บไซต์คุณเป็นประจำ และ Google จะจัดลำดับความสำคัญ ของเว็บไซต์คุณให้อยู่ลำดับต้นๆอย่างแน่นอน

กรณีศึกษา
ห ากเว็บไซต์คุณเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการ คุณสามารถทำเนื้อหาที่มีประโยชน์ ได้เช่นกัน อาทิ หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรับทำประตูอัลลอย ประตูแสตนเลส คุณอาจม ีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่มีรูปภาพและราคาของสินค้าเสียเป็นส่วนใหญ่ คุณควรมีเนื้อห าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประตูอัลลอย สแตนเลส อาทิ ความแข็งแรง ประโยชน์ใช้สอย ก ารติดตั้ง ความนิยมหรือ เนื้อหาที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม อัพเดทอยู ่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เว็บคุณได้รับการจัดอันดับที่ดี จาก G oogle อย่างแน่นอน

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่าง ใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จ ำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.t ismarketing.com
หรือช่วยคลิ๊กลิงก์ด้านล่างด้วยครับ

เว็ บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
http://www.tistrans lation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting. com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่ง ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รั บถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www.tispromote.comรับโปรโมทเว ็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google


[color=Blue]


เขียนเมื่อวันที่ 24/10/2005 เวลา 12.28 น. Total 0 comment(s)

topic


[color=Blue]http://www.tismarketing.com

Thailand web design, Bangkok graphic design, Thailand SEO

รับโปรโมทเว็บ ให้ติดหน้ าแรกของ Google Yahoo MSNรู้จัก Google Dance

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา google ได้ส่ง robot ที่เรียกว่า Google Bot เข้ามาทำการสำรวจเว็บไซต์ของ tismarketing และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Google โดยที่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากการสำรวจ (crawl) จะถูกนำไปอัพเดทฐานข้อมูลของ Google ในครั้งถัดไป ซึ่งรอบระยะเวลาในการอัพเดทฐานข้อมูลจะอยู่ประมาณ 30 วันโด ยประมาณ

ทั้งนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนไม่ทราบเลยว่า Google มีฐานข้ อมูลอยู่ถึง 3 แห่งคือ

www.google.com เป็นฐานข้อมูลหลักของ Goo gle และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

www2.google.com เป็นฐานข้อมู ลทดสอบของ Google (Test Server)

www3.google.com เป็นฐานข้อมูลท ดสอบของ Google (Test Server)

ระหว่างกระบวนการอัพเดทฐานข้อมูลข อง Google นั้นผลลัพธ์การค้นหาของ ฐานข้อมูลทั้งสามแห่งของ Google จะแตกต่างกั นไป จึงป็นที่มาของคำว่า "Google Dance"

ผมอยากยกตัวอ ย่างให้ชัดเจนขึ้นกล่าวคือ เมื่อพิมพ์คำว่า โปรโมทเว็บ ในช่องการค้นหาของ Googl e นั้น ผลลัพธ์การค้นหาของฐานข้อมูลของทั้งสามอาจแตกต่างกันไป อาทิเช่น เว็บของ tismarketing อาจอยู่ในลำดับที่ 9 และ 10 ในฐานข้อมูลหลัก อันได้แก่ www.googl e.com แต่อาจอยู่ในลำดับที่ 13 ในฐานข้อมูล www2.google.com หรือ อยู่ลำดับที่ 8 ของ www3.google.com ก็เป็นได้

Google Dance ถูกนำมาให้กับการ ทำเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง เพื่ออธิบายถึงว่า ทำไมผลลัพธ์การค้นหาของเสิร์ชเอ นจิ้นต่างๆ ถึงเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่บ่อยๆ (เดี๋ยวอันดับสูงๆบ้าง ลดลงมาบ้าง) ซึ่ งการ dance (การแกว่งตัวหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของอันดับของเว็บไซต์ในผลลัพ ธ์การค้นหาของ Google)มีอยู่ 2 ประเภทกล่าวคือ การ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเ ว็บไซต์) แบบรายเดือน และการ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบทุกสองสาม วัน

การ Dance แบบรายเดือนนั้น มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 2 3-30 ของทุกๆเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้ Google จะทำการรีเฟรชฐานข้อมูลทั้งหมดของตนเ อง ซึ่งในการรีเฟรชนี้

Google จะทำการเคลื่อนย้ายผลลัพธ์จากฐานข ้อมูลอีก 2 แห่งของ Google มายังฐานข้อมูลหลักนั่นก็คือ Google มีอยู่ 3 ฐานข้อ มูลคือ ฐานข้อมูลหลักได้แก่www.google.com ฐานข้อมูลที่สองคือ www2.google.com ฐานข้อมูลที่สามคือ www3.google.com

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www2 และ www3 มายังฐานข้อมูลหลักคือ www.google.com ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-6 วันดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ อันดับของเว็บไซต์จะ ขึ้นๆลงๆอย่างผันผวน บางครั้งจาก อันดับ 1 ถูกจัดอันดับต่ำลงมาเป็นอันดับที่ 30 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณอย่างแน่นอน

การ Dance แบบสองสามวัน เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนทั้งนี้เนื่องจากมีเว็บไซต์ใหม่ๆถูกเ สนอชื่อเข้าสู่ Google เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์บางแห่งได้รับการสำรวจ crawl อยู่อ ย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จะถูกนำขึ้นแสดงนั้นจะถูกอัพเดทภายใน 24-48 ชม. ซึ่งเ ว็บเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนลำดับผลลัพธ์การค้นหาของ Google ตล อดทั้งเดือน
........................

หมายเหตุ: บทความน ี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริ ษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่า มาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.com
หรือช่วยคลิ๊กลิงก์ด้านล่างด ้วยครับ

เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด< br /> http://www.tistranslation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting.com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาห ลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่งล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www .tispromote.comรับโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google

ที่ม าบางส่วนจาก: www.seo.in.th


เขียนเมื่อวันที่ 24/10/2005 เวลา 12.21 น. Total 0 comment(s)

หาข้อมูลรวดเร็วสูงสุดด้วย Google Desktop


บทความนี้มีภาพประกอบสามารถดูได้ที่
http://www.tismarketing.bloggang. com/viewblog.php?id=tismarketing&date=12-09-2005&group=1&blog=1< br />
หาข้อมูลรวดเร็วสูงสุดด้วย Google Desktopวันนี้ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทผู้ให้บริการออกแ บบจัดทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกของ Google และที่ปรึกษาด้าน E-mar keting โดยทีมงานฝ่ายจัดทำบทความไอที ขอนำเสนอโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งเป็นผลงานของทาง Google ที่เป็น search engine ชื่อดัง ที่ทุกคนคุ้นเคยกัน อยู่ นั่นคือโปรแกรม Google Desktop โดยสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Beta ได้ที่ h ttp:top.google.com/

ความสามารถของโปรแกรม Google Desktop ก็คือ เป็นโปรแกรมที่ค้นหาข้อมูลทุกประเภทภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ประเภทใดก็ตาม อาทิ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เอกเซล รูปภาพ เสียง เว็บเพจ หรืออื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ภายในพริบตา เหมือนกับกับ Google Search Engine ซึ่งจะทำการค้น หาข้อมูลที่คุณต้องการเพียงเสี้ยววินาที ก็จะปรากฏหน้าจอผลลัพธ์ขึ้นมาแสดง แต่ท ั้งนี้หลายๆคน คงจะถามว่าโปรแกรม Google desktop จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเครื่อ งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องล้วนมีโปรแกรม Window Explorer ไว้สำหรับหาไฟล์งานต่างๆเ อาไว้อยู่แล้ว คำตอบง่ายๆก็คือ ความเร็วในการค้นหาที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนั่ นเอง ที่เป็นจุดเด่นของโปรแกรม Google desktop

ก่อนอื่น เรามาด ูหน้าตาของ Google desktop ไอคอนกันก่อนนะครับว่า หลังจากดาวน์โหลด และติดตั้งโ ปรแกรมภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เราแล้ว จะมีหน้าตาดังนี้หลังจากดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อย ตัวโปรแกรมจะทำการ index ไฟล์ทุกประ เภทเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรม Google desktop ทั้งนี้จะใช้เวลาในการ index เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก (อาจมากก ว่า 2 ชม. ตามที่ปรากฏในหน้าจอ ดังนั้นขอแนะนำว่า คุณควรดาวน์โหลดเมื่อคุณยังไม ่มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชม. โดยประมาณ) ภายหลังจ ากโปรแกรมทำการ index ไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะพร้อมใช้งานโปรแกรม Goog le desktop แล้วนะครับ

หลังจากที่ ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอนของ Google desktop แล้วโปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ


< br />
คราวนี้เราก็พร้อมที่จะค้นหา ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ และสามาร ถค้นหาแบบ offline ได้ เพราะข้อมูลจะอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง (หรื อจะค้นหาแบบปกติ โดยคลิ๊กที่ ปุ่ม Search the web แทนก็ได้) ซึ่งผมขอยกตัวอย่าง ว่า ผมต้องการค้นหา “บทความไอที” โดยพิมพ์ลงไปในช่องว่าง และคลิ๊กปุ่ม Search D esktop ก็จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพโดย Google จะค้ นหาไฟล์งานทุกประเภท ที่มีคำว่า “บทความไอที” ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์, ไฟล์งานต่าง ๆ, เว็บไซต์, หรือกระทั่งประวัติการ Chat ของเรา ดังภาพและจุดเด่นสำคัญที่สุดของโปรแกรม Google Desktop ก็คือ การค้นหาข้อมูล ด้วยความเร็วสูงโดยตัวอย่างข้างต้นใช้เวลาในการค้นหาเพียง 0.56 วินาที เท่านั้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบการค้นหาคำว่า “บทความไอที ” ผ่าน Window explorer กลับใช้เวลาในการค้นหาถึง 4 นาที (นาที ไม่ใช่ วินาที) ดังภาพ


เมื่อผ่านไป 1 นาที


เมื ่อผ่านไป 2 นาที


เมื่อผ่านไป 3 นาที

และ เมื่อผ่านไป 4 นาที ผลลัพธ์ที่ปรากฏ กลับกลายเป็นว่า Search is complete. There are no results to display. ทั้งที่แท้จริงแล้ว เนื้อหาดังกล่าว (บทความไอที) มีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเองและนี้ค ือประสิทธิภาพของโปรแกรม Google Desktop ที่จะทำให้การค้นหาของคุณไม่ว่าจะค้นหา ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทั่วโลก หรือ ค้นหาข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองเป ็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แท้จริงแล้วโปรแกรม Google Desktop ยังมีค วามสามารถอีกหลายประการ และอีกหลายๆฟังก์ชั่นที่น่าสนใจ คุณสามารถศึกษาการใช้งา นฟังก์ชั่นต่างๆได้ โดยดาวน์โหลด Google Desktop ที่ http:top.google.com/

หากคุณคิดว่า บทความนี้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย โปรดสละเวลาในการส่ง ต่อบทความนี้ให้กับคนที่คุณรู้จัก โดยส่งลิงก์ของหน้านี้ http://tismarketing.b loggang.com ไปยังคนที่คุณรู้จักด้วยครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ไม ่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจา กเว็บไซต์ http://www.tismarketing.comhttp:/ /www.tismarketing.com

บริการ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซน์
บริการ โปรโมทเว็บไซต์ จัดอันดับเว็บไซต์ คุณให้ติดหน้าแรกของ Google, Yahoo< br /> บริการ ให้คำปรึกษาการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ท E-marketing Consulting โทร 02-730-9933-5
Email: tismarketing@yahoo.com target


เขียนเมื่อวันที่ 15/09/2005 เวลา 20.12 น. Total 0 comment(s)

ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo และ MSN (ตอน 4)


ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo และ MSN (ตอน 4)

Submit เว็บไซต์สู่ Crawlers ได้แก่ Google, Yahoo, & MSN

เ สิร์ชเอนจิ้นชนิด crawler จะทำการสำรวจเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกโดยอัตโนมัติ เพื่อน ำเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกนั้นเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของตนเอง ซึ่งนั้นหมายความว่า ห ลายๆหน้าเว็บไซต์ของคุณมีโอกาสถูกสำรวจโดยเสิร์ชเอนจิ้นเหล่านั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ จะคำนวณถึงคุณภาพของแต่ละหน้าเว็บไซต์ที่คุณจัดทำขึ้นเป็นประเด็นสำคัญ

Submit เว็บไซต์คุณเข้าสู่ Google
Google เป็นเสิร์ชเอนจิ้นประเ ภท crawler base ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ค้นหาข้อมูลอันเนื่องมาจากความมี ประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลของ google วิธีที่ดีที่สุดในการที่เว็บไซต์คุณจะได ้ลิสต์รายชื่อกับ google คือ ให้มีเว็บไซต์ต่างๆลิ๊งค์มาที่เว็บไซต์คุณให้มากที ่สุด และเป็นวิธีเดียวกันกับ เสิร์ชเอนจิ้นประเภท crawler base อื่นๆเช่นกัน Cr awler จะไล่ไปตามลิ๊งค์ของแต่ละเว็บเพจ ซึ่งถ้าคุณมีเว็บอื่นๆลิ๊งก์มาหาคุณมากเ ท่าไร google ยิ่งมีโอกาสหาเว็บไซต์คุณเจอได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
ข่าวดี คือว่า หากเว็บไซต์คุณได้รับการลิสต์รายชื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของไดเรกทอรี่หลักๆ (เช่น Yahoo, MSN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นโอกาสดีที่เว็บไซต์คุณ จะถูก goog le และเสิร์ชเอนจิ้นอื่นๆ ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้รับการล ิสต์รายชื่อเข้าสู่ไดเรกทอรี่ดังๆทั้งหลาย

นอกเหนือไปจากการทำให ้มีลิ๊งค์มาที่เว็บไซต์คุณเป็นจำนวนมากๆแล้ว Google ยังให้โอกาสคุณยื่นเว็บไซต์ คุณเข้าสู่ google ได้ฟรีโดยตรง (Add URL Page) แต่ google ไม่ได้รับรองว่าเว็บ ไซต์คุณจะได้รับการพิจารณารับเข้าสู่ ฐานข้อมูลของ Google แต่อย่างใด ทั้งนี้คุ ณไม่ควร submit ทุกๆเว็บเพจในเว็บไซต์คุณ คุณควร submit เพียงแค่โฮมเพจเท่านั้น หรืออาจเพิ่มอีก 1-2 หน้าเว็บเพจ กรณีที่โฮมเพจคุณมีปัญหาที่ google ไม่สามารถ เข้ามาสำรวจ crawl ได้ ซึ่งจะทำให้ google มีหนทางอื่นเข้ามาสำรวจในเว็บไซต์ของ คุณได้ แต่เว็บไซต์จะต้องมีการลิ๊งก์ในแต่ละเว็บเพจเป็นอย่างดีด้วย

ถ้าเว็บไซต์คุณเพิ่งเปิดตัวไปไม่ถึงหนึ่งเดือน เว็บไซต์คุณอาจใช้เวลาเป็นเด ือนหรือหลายเดือนก่อนที่ Google จะเข้าทำการสำรวจ crawl เว็บไซต์คุณและนำเว็บไซ ต์คุณเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Google ดังนั้นคุณอาจใช้วิธีการโฆษณาแบบจ่ายเงิน (Pai d placement program) ซึ่งจะอธิบายในบทความอื่นๆในภายหลัง

Submi t เว็บไซต์คุณเข้าสู่ Yahoo
Yahoo ก็เป็นถือเป็นเสิร์ชเอนจิ้นประเภท cra wler-based เช่นกันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้บริการ Y ahoo ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเช่นกัน การที่เว็บไซต์คุณมีลิ๊งก์มาที่เว็บไซต์คุณ เป็นจำนวนมากๆนั้น ก็จะเป็นการง่ายที่เว็บคุณจะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Yahoo นอกจากนี้ คุณสามารถยื่น submit ฟรีได้โดยตรงกับ Yahoo อีกด้วยเช่นเดียวกับ Goo gle ซึ่งก็ไม่ได้รับรองว่าเว็บไซต์คุณจะได้รับการพิจารณารับเข้าสู่ ฐานข้อมูลขอ ง Yahoo แต่อย่างใดเช่นเดียวกัน หากว่า เว็บไซต์คุณยังไม่ได้รับเข้าสู่ฐานข้อมู ลของ Yahoo ภายหลังการ submit ไปแล้ว คุณยังมีโอกาสเลือกที่จะเสียใช้ Paid incl usion Program การชำระเงินเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Yahoo ซึ่งจะการันตีว่าเว็บ ไซต์คุณจะถูกนำเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Yahoo อย่างรวดเร็ว แต่ผลลัพธ์ก็คือ ทุกครั้ งที่มีคนคลิ๊กลิ๊งก์เข้าไปที่เว็บไซต์คุณ คุณจะต้องเสียเงินให้กับ Yahoo ตามจำน วนคลิ๊กที่ผู้เยี่ยมชมคลิ๊กเข้ามา (คลิ๊กหนึ่งครั้งจ่ายหนึ่งครั้ง)

Submit เว็บไซต์คุณเข้าสู่ MSN
MSN เป็นเสิร์ชเอนจิ้นประเภท crawler -based เช่นกันซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะ ได้ความนิยมจากบริการของ MSN ต ่างๆ ทั้งนี้การทำงานของ MSN เสิร์ชเอนจิ้นนั้นยึดพื้นฐานเช่นเดียวกับ Yahoo แต ่ในปลายปี 2547 นั้นจะถูกพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซึ่ งจะอธิบายในบทความถัดๆไป ที่มา: searhenginewatch

หากคุณคิดว่า บทความนี้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย โปรดสละเวลาในการส่งต่อบทความนี้ให้กับคนที่ค ุณรู้จัก โดยส่งลิงก์ของหน้านี้ http://www.tismarketing.com ไปยังคนที่คุณรู้จ ักด้วยครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามา รถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะ ขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismarke ting.comhttp://www.tismarketing.com

บริการ เว็บดีไซน์ จัดทำเว็บ สร้างเว็บ ทำเว็บอีคอมเมิร์ซ
บริก าร โปรโมทเว็บไซต์ จัดอันดับเว็บไซต์ คุณให้ติดหน้าแรกของ Google, Yahoo
บริการ ให้คำปรึกษาการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ท E-marketing
โทร 02-730 -9933-5
Email: tismarketing@yahoo.com


เขียนเมื่อวันที่ 15/09/2005 เวลา 20.10 น. Total 0 comment(s)

ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo (ตอนที่ 2)


ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo (ตอนที่ 2)

ความส ำคัญของการยื่น submit เว็บไซต์กับ Searh Engine ต่างๆ
ถึงแม้คุณจะมีทาง เลือกที่จะเสียเงินเพื่อ submit เว็บไซต์คุณเข้าสู่ไดเรกทอรี่ของ search engine ชื่อดังต่างๆ (เพื่อความรวดเร็วในการถูกลิสต์รายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูลของ sear ch engine) แต่ การ submit แบบวิธีการปกติก็ยังเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป แ ต่ถ้าคุณมีงบประมาณเพียงพอ เราก็คงแนะนำให้คุณเตรียมงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับกา รยื่น submit โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์คุณเสนอขายสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่เพียง เว็บไซต์ที่ทำขึ้นเป็นงานอดิเรก

งบประมาณในการ submit เว็บไซต์ กับ Yahoo
คุณต้องใช้เงินประมาณ 300 ดอลล่าร์ต่อปี (ประมาณ 13,000บาท) ใ นการ submit กับทาง Yahoo ซึ่งทาง Yahoo เองก็การันตีเช่นกันว่า เว็บไซต์คุณก็จ ะอยู่ในฐานข้อมูลของ Yahoo อย่างแน่นอนและรวดเร็ว เพื่อที่จะแจ้งเกิดเว็บไซต์คุ ณ ไม่เพียงแต่ Yahoo เท่านั้นแต่ยังรวมถึง crawler อื่นๆด้วย ( search engine อ ื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับทาง Yahoo ก็จะนำเว็บไซต์คุณเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลตนเอง เช่นกัน) ทั้งนี้กระบวนการนี้ ยังใช้แรงงานมนุษย์ (เจ้าหน้าที่ของทาง Yahoo) นำ เว็บคุณเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Yahoo

ทั้งนี้ผมมีข้อแนะนำว่า หากค ุณมีงบประมาณที่จำกัด หรือไม่มีงบประมาณในการ submit คุณควรรอดูว่าเว็บไซต์คุณไ ด้รับเข้าสู่ฐานข้อมูลของ search engine แล้วหรือยัง (หลังจากคุณเพิ่งจัดทำเว็บ ไซต์เสร็จ และเพิ่งออนไลน์) ถ้าหากผ่านไป 2-3 เดือนแล้วยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต ่อย่างใด คุณควรจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะดีกว่า

หากคุณต้องการ ให้เว็บไซต์คุณปรากฏใน search engine อย่างทันทีทันใด
คุณคงต้องใช้ Pai d placement program (จ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์คุณเข้าสู่ฐานข้อมูลของ serch en gine) ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์คุณอยู่ในฐานข้อมูลของเสิร็ชเอ็นจิ้นอย่างน้อย 1 เดือ น ซึ่งคุณอาจระงับการจ่ายเงินเมื่อไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่แน่นอนว่าถ้าคุณจ ่ายเงินคุณจะได้รับการการันตีว่าเว็บไซต์คุณจะยังอยู่ในฐานข้อมูลของเสิร์ชเอนจิ ้นต่อไป ซึ่งต่างกับการ submit แบบปกติทั่วไป(ฟรี)

Paid Listing Budget
Overture(ค่าย Yahoo) 50 ดอลล่าร์ (ประมาณ 2,000 บาท)
Go ogle 25 ดอลล่าร์ (ประมาณ 1,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น 75 ดอลล่าร์ (ประมาณ 3 ,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ ที่คุณควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

งบประมาณในการ submit เ ว็บไซต์คุณเข้าสู่ Yahoo ทั้งหมด
Yahoo 300 ดอลล่าร์ (ประมาณ 13,000 บาท )
Paid Listing 75 ดอลล่าร์ (ประมาณ 3,800 บาท)
รวมทั้งสิ้น 375 ดอลล่าร์ (ประมาณ 16,800 บาท)

ทั้งนี้คุณยังมีโอกาสเลือกที่จะใ ช้บริการฟรี submit (ซึ่งจะอธิบายในบทความถัดไป) แต่อาจใช้ระยะเวลาที่นานมากกว่ า 3-6 เดือนเป็นอย่างต่ำในการที่เว็บไซต์คุณจะได้รับการลิสต์เข้าสู่ไดเรกทอรี่ข องเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ

หมายเหตุผู้แปล: (paid listing จ่ายเพื่อต ้องการให้เว็บไซต์คุณได้รับเข้าสู่ฐานข้อมูลในทันที แต่ถ้าคุณจ่ายเพียงแค่ 300 ดอลล่าร์อาจใช้ระยะเวลาซักระยะนึง แต่เร็วกว่าการ submit แบบฟรี อย่างแน่นอน)

หากคุณคิดว่า บทความนี้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย โปรดสละเ วลาในการส่งต่อบทความนี้ให้กับคนที่คุณรู้จัก โดยส่งลิงก์ของหน้านี้ http://www .tismarketing.com ไปยังคนที่คุณรู้จักด้วยครับ

หมายเหตุ: บทควา มนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบ ริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว ่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.comhttp://www.tismarketing.com
บริการ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซน์ เว็บอีค อมเมิร์ซ
บริการ โปรโมทเว็บ จัดอันดับเว็บไซต์ คุณให้ติดหน้าแรกของ Goog le, Yahoo
บริการ ให้คำปรึกษาการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ท E-marketing โทร 02-730-9933-5
Email: tismarketing@yahoo.com


เขียนเมื่อวันที่ 15/09/2005 เวลา 20.07 น. Total 0 comment(s)

ดันเว็บไซต์คุณขึ้นหน้าหนึ่งของ Google Yahoo และ MSN (ตอน 1)


ดันเว็บไซต์คุณขึ้นหน้าหนึ่งของ Google Yahoo และ MSN

บทความที่ คุณกำลังอ่านอยู่นี้เป็นบทความเชิงวิชาการ ที่มีหลายบทต่อเนื่องกันไป เหมาะสำหร ับ เจ้าของเว็บไซต์ นักการตลาดบนอินเตอร์เน็ท และผู้สนใจทั่วไป ที่จะทำให้เว็บไ ซต์ของคุณติดอันดับต้นๆของผลลัพธ์การค้นหาของ Searh Engine ชื่อดังต่างๆ ที่มา: searchenginewatch

คำแนะนำสำหรับเว็บมาสเตอร์ในการ submit เว็บ ไซต์เข้าสู่ Search Engine
เหมาะสำหรับ เจ้าของเว็บไซต์ นักการตลาดบนอิน เตอร์เน็ท ซึ่งครอบคลุมถึง ขั้นตอนการยื่น submit, การดำเนินการและหัวข้อด้านกา รตลาดบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งคำแนะนำจะอธิบายถึง Search Engine ค้นหาเว็บไซต์และมีห ลักการจัดอันดับเว็บไซต์อย่างไร ซึ่งจะเน้นถึงการยื่น submitอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในตำแหน่งที่ดีของ Search Engine โดยใช้วิธีการย ื่น Submit อย่างถูกวิธี, การออกแบบที่เป็นมิตรกับ Search Engine การใช้ HTML M eta Tags และเคล็ดลับอื่นๆที่เป็นประโยชน์

ความสำคัญของการยื่น Submit เว็บไซต์เข้าสู่ Search Engine
1. รู้จักกับการยื่น Submit เว็บไ ซต์เข้าสู่ Search Engine
2. งบประมาณในการยื่น Submit เว็บไซต์เข้าสู่ Search Engine
3. ยื่น submit เว็บไซต์เข้าสู่ Yahoo Directory และ Open Directory อื่นๆ
4. ยื่น submit เว็บไซต์เข้าสู่ Search Engine ต่างๆ อ าทิ Google, Yahoo, Ask/Teoma และ Microsoft's MSN
5. ยื่น submit เว็บไ ซต์แบบมีค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรมอาทิ Overture ของ Yahoo และ Google Adwords ของ Google


รู้จักกับการยื่น Submit เว็บไซต์เข้าสู่ Search Engine

เราจะยื่น Submit เว็บไซต์ของเราเข้าสู่ Search Engine ได้อย่างไร เป็นคำถามที่ฟังดูง่ายๆ แต่ตอบยาก และเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่คิ ดมากทีเดียว ก่อนอื่นเราต้องรู้ถึงข้อแตกต่างระหว่าง การยื่น submit เว็บไซต์เข ้าสู่ Search engine (Search engine submission) กับ Search engine optimizatio n

Search Engine Submission
Search Engine Submission เป็นการนำเว็บไซต์เข้าสู่ List ของ Search Engine หรือเป็นการลงทะเบียนเว็บไซต์ ให้เข้าไปอยู่ในลิสต์รายชื่อเว็บไซต์จำนวนล้านๆเว็บไซต์ของ Search engine แต่ละ แห่ง การยื่น summit นั้น ไม่ได้หมายความว่า เว็บไซต์คุณจะได้รับการจัดอันดับอย ่างรวดเร็ว และอยู่ในอันดับที่ดีแต่ใด เพียงแค่ Search Engine ทราบ ว่า มีเว็บไ ซต์ของคุณอยู่ในฐานข้อมูลของ Search Engine เท่านั้น

Search Eng ine Optimization
Search Engine Optimization เป็นหนทางที่จะทำให้เว็บไซ ต์ของคุณอยู่ในอันดับที่ดีเหนือเว็บไซต์คู่แข่งด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมใน Se arch engine ต่างๆ โดยเฉพาะ Crawler-based search engines

Sear ch Engine Placement & Positioning:
ความหมายของคำเหล่านี้ ล้วนหมา ยถึง การกระทำหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งผลให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับที่ ดีเหนือกว่าคู่แข่งเว็บไซต์อื่นๆ หรือ การเข้าไปอยู่ใน 10 อันดับแรกของผลลัพธ์ก ารค้นหาของ Search Engine

Search Engine Marketing & Promot ion: กระบวนการทั้งหมด
ความหมายของคำว่า Search Engine Marketing หรือ S earch engine promotion หมายถึงกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อทำการตล าดผ่าน Search Engine ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ ยื่นsubmit เว็บไซต์, การ optimizati on และการยื่นแบบ sumbit แบบมีค่าใช้จ่ายรวมถึงวิธีการอื่นๆอีกหลายประการ

ศัพท์ต่างๆเหล่านี้ เน้นถึงการกระการทำหรือวิธีการที่เหมาะสมและเป็นป ระโยชน์ ซึ่งไม่เพียงแค่การยื่น submit เว็บไซต์, การ optimize เว็บไซต์ที่ดี ( ออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นมิตรกับ Search Engine) หรือเพียงแค่ ทำให้เว็บไซต์คุณอยู ่ลำดับต้นๆของผลลัพธ์การค้นหาของ Search Engineเท่านั้น กระบวนการต่างเหล่านี้ร วมถึงขั้นตอนปฏิบัติทุกประการที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการตอบสนองที่ดี กั บ Search Engine ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น
พบกับบทความถัดไปได้ในเร็วๆนี้

หากคุณคิดว่า บทคว ามนี้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย โปรดสละเวลาในการส่งต่อบทความนี้ให้กับคนที่คุณรู ้จัก โดยส่งลิงก์ของหน้านี้ http://tismarketing.bloggang.com ไปยังคนที่คุณรู้ จักด้วยครับ

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สาม ารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ ะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismark eting.comhttp://www.tismarketing.com

บริการ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซน์
บริการ โปรโมทเว็บไซต์ จัดอ ันดับเว็บไซต์ คุณให้ติดหน้าแรกของ Google, Yahoo
บริการ ให้คำปรึกษาการ ทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ท E-marketing Consulting
โทร 02-730-9933-5
Email: tismarketing@yahoo.com


เขียนเมื่อวันที่ 15/09/2005 เวลา 20.05 น. Total 0 comment(s)

รู้จัก Google Earth กันเถอะวันนี้ผม ขอแนะนำโปรแกรมใหม่ของ Google ที่มีชื่อว่า Google Earth ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Google ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ Search Engin e หรือ โปรแกรมการค้นหา ชื่อดังระดับโลก http://www.google.comจริงๆแล้วโปรแกรม นี้พื้นฐานของโปรแกรมมีไว้เพื่อแสดงภาพถ่ายดาวเทียมจากส่วนต่างๆของโลก ไม่ว่าภา คพื้นทวีปใดของโลก และแน่นอนแผนที่ประเทศไทย ซึ่งมีการเคลื่อนไหวแบบแอนิเมชั่นใ นเชิง 3 มิติ
เรามาดูองค์ประกอบของโปรแกรมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth เวอร์ชั่นทดลอง ได้ที่ http: //earth.google.com/เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏไอคอน Goog le Earth ดังภาพ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่)

http://www.t ismarketing.bloggang.com/viewblog.php?id=tismarketing&date=07-09-2005&am p;group=1&blog=2


บทความจาก: http://www.tismarketi ng.com
บริการ ออกแบบเว็บ จัดทำเว็บไซต์ เว็บดีไซน์
บริการ โปรโม ทเว็บ จัดอันดับเว็บไซต์ ให้ติดหน้าแรก Google
บริการ ให้คำปรึกษาด้าน E -marketing, Search Engine Marketing
[


เขียนเมื่อวันที่ 09/09/2005 เวลา 06.35 น. Total 0 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.