<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.tismarketing.com Development LOG


ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย


ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย
http://www.tismarketing.com
รับโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google Yahoo MSN
โทร. 02 730 9933 -5

ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเลย

คุณควรสร ้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดังคำกล ่าวของ Google ที่ว่า "Creat a useful, information-rich site" เหตุผ ลเพราะว่า Google คาดว่าเว็บไซต์ที่มีสาระ ย่อมจะมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นประ โยชน์กับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการก่อกำเนิดของ Google กล่าว คือ "Google ช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ" ดังนั้นคุณควรสร้างเว ็บเพจที่มีเนื้อหาสาระวันละ 1 หน้าและอัพเดทข้อมูลดังกล่าวทุกๆวัน ซึ่งจะช่วยดึ งดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณเข้ามาติดตามเนื้อหาที่อัพเดทตลอดเวลาได้

จากความเห็นผมนั่นหมายความว่า เว็บไซต์คุณจะต้องมีเนื้อหาที่อัพเดทอยู่อย่า งสม่ำเสมอและมีข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งเว็บส่วนใหญ่ในเกณฑ์นี้มักเป็นเว็บไซต์ประเ ภท นสพ. ออนไลน์ หรือเว็บสร้างกระทู้ต่างๆ ซึ่งคุณอาจไม่มีเวลาหรือทีมงานในการจ ัดทำข้อมูลดังกล่าว แล้วคุณจะหาข้อมูลดังกล่าวได้จากที่ใด คำแนะนำคือ มีนักเขีย นมากมายที่เขียนเนื้อหาที่มีสาระและพร้อมที่จะเผยแพร่ฟรีๆ เพียงแค่คุณอ้างอิงถึ งแหล่งที่มาว่ามาจากที่ใด เพื่อให้เครดิตผู้เขียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมเ ว็บไซต์เข้ามาเยี่ยมเยี่ยนเว็บไซต์คุณเป็นประจำ และ Google จะจัดลำดับความสำคัญ ของเว็บไซต์คุณให้อยู่ลำดับต้นๆอย่างแน่นอน

กรณีศึกษา
ห ากเว็บไซต์คุณเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการ คุณสามารถทำเนื้อหาที่มีประโยชน์ ได้เช่นกัน อาทิ หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับรับทำประตูอัลลอย ประตูแสตนเลส คุณอาจม ีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่มีรูปภาพและราคาของสินค้าเสียเป็นส่วนใหญ่ คุณควรมีเนื้อห าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประตูอัลลอย สแตนเลส อาทิ ความแข็งแรง ประโยชน์ใช้สอย ก ารติดตั้ง ความนิยมหรือ เนื้อหาที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม อัพเดทอยู ่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เว็บคุณได้รับการจัดอันดับที่ดี จาก G oogle อย่างแน่นอน

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่าง ใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จ ำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.t ismarketing.com
หรือช่วยคลิ๊กลิงก์ด้านล่างด้วยครับ

เว็ บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
http://www.tistrans lation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting. com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่ง ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รั บถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www.tispromote.comรับโปรโมทเว ็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google


[color=Blue]


เขียนเมื่อวันที่ 24/10/2005 เวลา 12.28 น. Total 0 comment(s)

topic


[color=Blue]http://www.tismarketing.com

Thailand web design, Bangkok graphic design, Thailand SEO

รับโปรโมทเว็บ ให้ติดหน้ าแรกของ Google Yahoo MSNรู้จัก Google Dance

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา google ได้ส่ง robot ที่เรียกว่า Google Bot เข้ามาทำการสำรวจเว็บไซต์ของ tismarketing และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Google โดยที่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากการสำรวจ (crawl) จะถูกนำไปอัพเดทฐานข้อมูลของ Google ในครั้งถัดไป ซึ่งรอบระยะเวลาในการอัพเดทฐานข้อมูลจะอยู่ประมาณ 30 วันโด ยประมาณ

ทั้งนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนไม่ทราบเลยว่า Google มีฐานข้ อมูลอยู่ถึง 3 แห่งคือ

www.google.com เป็นฐานข้อมูลหลักของ Goo gle และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

www2.google.com เป็นฐานข้อมู ลทดสอบของ Google (Test Server)

www3.google.com เป็นฐานข้อมูลท ดสอบของ Google (Test Server)

ระหว่างกระบวนการอัพเดทฐานข้อมูลข อง Google นั้นผลลัพธ์การค้นหาของ ฐานข้อมูลทั้งสามแห่งของ Google จะแตกต่างกั นไป จึงป็นที่มาของคำว่า "Google Dance"

ผมอยากยกตัวอ ย่างให้ชัดเจนขึ้นกล่าวคือ เมื่อพิมพ์คำว่า โปรโมทเว็บ ในช่องการค้นหาของ Googl e นั้น ผลลัพธ์การค้นหาของฐานข้อมูลของทั้งสามอาจแตกต่างกันไป อาทิเช่น เว็บของ tismarketing อาจอยู่ในลำดับที่ 9 และ 10 ในฐานข้อมูลหลัก อันได้แก่ www.googl e.com แต่อาจอยู่ในลำดับที่ 13 ในฐานข้อมูล www2.google.com หรือ อยู่ลำดับที่ 8 ของ www3.google.com ก็เป็นได้

Google Dance ถูกนำมาให้กับการ ทำเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก็ตติ้ง เพื่ออธิบายถึงว่า ทำไมผลลัพธ์การค้นหาของเสิร์ชเอ นจิ้นต่างๆ ถึงเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่บ่อยๆ (เดี๋ยวอันดับสูงๆบ้าง ลดลงมาบ้าง) ซึ่ งการ dance (การแกว่งตัวหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของอันดับของเว็บไซต์ในผลลัพ ธ์การค้นหาของ Google)มีอยู่ 2 ประเภทกล่าวคือ การ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเ ว็บไซต์) แบบรายเดือน และการ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบทุกสองสาม วัน

การ Dance แบบรายเดือนนั้น มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 2 3-30 ของทุกๆเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้ Google จะทำการรีเฟรชฐานข้อมูลทั้งหมดของตนเ อง ซึ่งในการรีเฟรชนี้

Google จะทำการเคลื่อนย้ายผลลัพธ์จากฐานข ้อมูลอีก 2 แห่งของ Google มายังฐานข้อมูลหลักนั่นก็คือ Google มีอยู่ 3 ฐานข้อ มูลคือ ฐานข้อมูลหลักได้แก่www.google.com ฐานข้อมูลที่สองคือ www2.google.com ฐานข้อมูลที่สามคือ www3.google.com

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะ มีการปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www2 และ www3 มายังฐานข้อมูลหลักคือ www.google.com ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-6 วันดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ อันดับของเว็บไซต์จะ ขึ้นๆลงๆอย่างผันผวน บางครั้งจาก อันดับ 1 ถูกจัดอันดับต่ำลงมาเป็นอันดับที่ 30 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณอย่างแน่นอน

การ Dance แบบสองสามวัน เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนทั้งนี้เนื่องจากมีเว็บไซต์ใหม่ๆถูกเ สนอชื่อเข้าสู่ Google เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์บางแห่งได้รับการสำรวจ crawl อยู่อ ย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จะถูกนำขึ้นแสดงนั้นจะถูกอัพเดทภายใน 24-48 ชม. ซึ่งเ ว็บเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนลำดับผลลัพธ์การค้นหาของ Google ตล อดทั้งเดือน
........................

หมายเหตุ: บทความน ี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริ ษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่า มาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.com
หรือช่วยคลิ๊กลิงก์ด้านล่างด ้วยครับ

เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด< br /> http://www.tistranslation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting.com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาห ลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่งล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www .tispromote.comรับโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดหน้าแรกของ Google

ที่ม าบางส่วนจาก: www.seo.in.th


เขียนเมื่อวันที่ 24/10/2005 เวลา 12.21 น. Total 0 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.