<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.tismarketing.com Development LOG


Goole Alerts


Google Alerts เป็นบริการใหม่ของทาง Google ซึ่งอยู่ช่วงทดลองหรือที่เรียกว่า B eta version (วัตถุประสงค์ของ Beta version คือ ทดลองใช้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้บริก ารเวอร์ชั่น

ทดสอบดังกล่าว ให้คำแนะนำ ติชม หรือแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทีมงานพัฒนาโปรแกรมนำไปพัฒนาต่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น) วัตถุประส งค์ของ Google Alerts คือการส่งข่าวสารอัพเดทใหม่ๆ ผ่านทางอีเมล์ ไม่ว่าจะอยู่ใ นรูปของเว็บไซต์ ข่าว หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง (คีย์เวิร์ดที ่คุณเลือก)

จุดเด่นของ Google Alerts อาทิ

& middot; นำเสนอข่าวสารใหม่ๆในหัวข้อเรื่องที่คุณต้องการ

& amp;middot; นำเสนอข่าวสารในกลุ่มธุรกิจ หรือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมหนึ่ งๆ

&middot; รู้ข่าวสาร ของดารา นักร้องคนดัง หรือเหต ุการณ์สำคัญต่างๆ

&middot; รู้ข่าวสารๆ ต่างของนักกีฬ า หรือ สโมสรโปรดของคุณ

&middot; อื่นๆ

http://www.tismarketing.com

รับ โปรโมทเวป ให้ติดหน้าแรกขอ ง Google Yahoo MSN

โทร. 02 730 9933-5


คุณเพียงกรอกรายละเอียดดังนี้

Search Term (อาทิ MUFC : Manchester United Football Club เป็นหัวข้อที่คุณสนใจที่จะรับข่าวสารต่างๆ)

Type (ชนิดของข่าวสารที่คุณต้องการรับ ได้ แก่ หัวข้อข่าว, เว็บไซต์, ทั้งข่าวและเว็บไซต์, หรือกระดานข่าวกลุ่มผู้สนใจในห ัวเรื่องเดียวกัน)

How often (คุณสามารถเลือกร ับอีเมล์จาก google alert ได้ว่าบ่อยครั้งแค่ไหนได้แก่ รับข่าวสารทุกวัน, รับ ข่าวเฉพาะเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆเท่านั้น, สัปดาห์ละครั้ง)

Your e mail (ระบุอีเมล์ของคุณ)ง่ายๆเพียงเ ท่านี้ คุณก็สามารถติดตามข่าวสารเรื่องต่างๆ โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาด้วยวิธีการอั นซับซ้อนวุ่นวายแต่อย่างใด ข่าวสารๆใหม่ ป้อนมาถึงมือคุณ ด้วย Google Alerts ค ุณสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ : http://www.google.com/alertsหมายเหตุ: บทความนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้ อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่ างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.com< br />

เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด< br /> http://www.tistranslation.com รับแปล แปลภาษา แปลเอกสาร จัดหาล่าม
http://www.tisprinting.com รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาห ลี รับแปลภาษาอังกฤษ จัดส่งล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาอังกฤษ
http://www.tisphoto.net รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ
http://www .tispromote.com รับ โปรโมทเวปให้ติดหน้าแรกของ Google


เขียนเมื่อวันที่ 06/11/2005 เวลา 09.51 น. Total 0 comment(s)

รู้จัก Google Dance


http://www.tismarketing.com

Thailand web design, Bangkok gra phic design, Thailand SEO

รับโปรโมทเว็บ ให้ติดหน้าแรกของ Goog le Yahoo MSNรู้จัก Google Danceเมื่อไม่นานที่ผ่านมา google ได้ส่ง robot ที่เรียกว่า Go ogleBot เข้ามาทำการสำรวจเว็บไซต์ของ tismarketing และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Go ogle โดยที่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากการสำรวจ (crawl) จะถูกนำไปอัพเดทฐานข้อมูล ของ Google ในครั้งถัดไป ซึ่งรอบระยะเวลาในการอัพเดทฐานข้อมูลจะอยู่ประมาณ 30 ว ันโดยประมาณทั้งนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนไม่ทราบ เลยว่า Google มีฐานข้อมูลอยู่ถึง 3 แห่งคือ

www.google.com เป็ นฐานข้อมูลหลักของ Google และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

www2.go ogle.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

www3.goog le.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

ระหว่างกระบ วนการอัพเดทฐานข้อมูลของ Google นั้นผลลัพธ์การค้นหาของ ฐานข้อมูลทั้งสามแห่งขอ ง Google จะแตกต่างกันไป จึงป็นที่มาของคำว่า "Google Dance"ผมอยากยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นกล่าวคือ เมื่อพิมพ์คำ ว่า โปรโมทเว็บ ในช่องการค้นหาของ Google นั้น ผลลัพธ์การค้นหาของฐานข้อมูลของท ั้งสามอาจแตกต่างกันไป อาทิเช่น เว็บของ tismarketing อาจอยู่ในลำดับที่ 9 และ 10 ในฐานข้อมูลหลัก อันได้แก่ www.google.com แต่อาจอยู่ในลำดับที่ 13 ในฐานข้อ มูล www2.google.com หรือ อยู่ลำดับที่ 8 ของ www3.google.com ก็เป็นได้Google Dance ถูกนำมาให้กับการทำเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก ็ตติ้ง เพื่ออธิบายถึงว่า ทำไมผลลัพธ์การค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ ถึงเปลี่ยน แปลงไปมาอยู่บ่อยๆ (เดี๋ยวอันดับสูงๆบ้าง ลดลงมาบ้าง) ซึ่งการ dance (การแกว่งต ัวหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของอันดับของเว็บไซต์ในผลลัพธ์การค้นหาของ Google) มีอยู่ 2 ประเภทกล่าวคือ การ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบรายเดือน และการ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบทุกสองสามวัน

< br />
การ Dance แบบรายเดือนนั้น มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 23-30 ของทุกๆเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้ Google จะทำการรีเฟรชฐานข้อมูลทั้งหมดของตนเอง ซึ ่งในการรีเฟรชนี้

Google จะทำการเคลื่อนย้ายผลลัพธ์จากฐานข้อมูล อีก 2 แห่งของ Google มายังฐานข้อมูลหลักนั่นก็คือ Google มีอยู่ 3 ฐานข้อมูลคื อ ฐานข้อมูลหลักได้แก่www.google.com ฐานข้อมูลที่สองคือ www2.google.com ฐานข้ อมูลที่สามคือ www3.google.comซึ่งในช่วงเวล าดังกล่าวจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www2 และ www3 มายังฐานข้อมูลหลักคือ www .google.com ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-6 วันดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ อันดับขอ งเว็บไซต์จะขึ้นๆลงๆอย่างผันผวน บางครั้งจาก อันดับ 1 ถูกจัดอันดับต่ำลงมาเป็นอ ันดับที่ 30 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณอย่างแน่นอนการ Dance แบบสองสามวัน เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนทั้งนี้ เนื่องจากมีเว็บไซต์ใหม่ๆถูกเสนอชื่อเข้าสู่ Google เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์บางแห ่งได้รับการสำรวจ crawl อยู่อย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จะถูกนำขึ้นแสดงนั้นจะถู กอัพเดทภายใน 24-48 ชม. ซึ่งเว็บเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนลำดับ ผลลัพธ์การค้นหาของ Google ตลอดทั้งเดือน

........................

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ส งวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ที ไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเ ว็บไซต์ http://www.tismarketing.com


เขียนเมื่อวันที่ 03/11/2005 เวลา 20.26 น. Total 0 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.