user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.thai-mathpaper.net Development LOG

27/09/2008

เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ในช่วงนี้ หลายๆ โรงเรียนก็กำลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 1 กันเลยนะครับ ทางคณะผู้บริหารฯ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงขออำนวยพ รให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หลายๆ โรงเรียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคก ลาง กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักอันเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนหนังสือหรือมาสอบปลายภาคเรียนได้ตามปกติ หลา ยๆ โรงเรียนถึงกับประกาศปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนด ทางคณะผู้บริหารฯ คณิตศาสตร์บน เว็บไซต์ จึงขอให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงโดยเร็วด้วยครับ

สำหรับใ นช่วง "ปิดเทอมเล็ก" ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางเว็บไซต์ได้เตรียม &quo t;สะเก็ดคณิตศาสตร์" หัวข้อใหม่ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนที่หนักห น่วงมาตลอด 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา และหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลา ยเหมือนเช่นเคยครับ


post เมื่อวันที่ 27/09/2008 เวลา 01:26

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 ...

- แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศ ...

- ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้ ...

- "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo ...

- เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีก ...

Archives

Dec 2010

Oct 2010

Aug 2009

Sep 2008

Feb 2008

Dec 2005

Nov 2005

Sep 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.