user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.thai-mathpaper.net Development LOG

07/08/2009

"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เวอร์ชันที่ 3.1

"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.0 เมื่อวันที่ 23 พ ฤษภาคม พ.ศ.2551 จนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 1 ปี กับอีก 2 เดือนเศษๆ แล้วนะครับ มาถ ึงวันนี้ก็กำลังจะก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.1 โดยมีสิ่งที่เปลี่ยนไปหลายประการด ้วยกัน ได้แก่

1. หน้า Home Page ได้ตัด section "บทความคณ ิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม" ออกไป เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผ ลให้หน้า Home Page นี้ไม่สามารถโหลดได้หรือโหลดได้ช้ากว่าปกติ

2. ผลจากการตัด section "บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม ออกไป" ผมจึ งได้เพิ่ม section "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" และ section "แ บบทดสอบออนไลน์ยอดนิยม" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพื่อเป็นการจัดอันดับสิ่งดังกล่าวด้วย แต่ในส่วนนี้ยังคงมีปัญหาเล็กน้อย ค ือ ยังไม่สามารถทำ link ให้ได้ ผมจึงแก้ปัญหาโดยการทำ link ไปยังหน้าหลักของแต่ ละ section แทน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

3. หน้า Home Page ได้ตัด section "เพื่อนบ้านของเรา" และ "พันธมิตรทางวิชาการ&qu ot; ออก โดยนำไปจัดทำเป็นหน้าใหม่ในชื่อ "แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้า นของเรา" โดยผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้จาก section "เกี่ยวก ับเรา" ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้า Home Page ครับ

4. มีการ เพิ่ม section "เกี่ยวกับเรา" ซึ่งเป็น section ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ในเวอร์ชันที่ 3.1 นี้ โดยเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับ "คณ ิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้แก่
4.1) ประกาศสำคัญจาก "คณิตศาสตร์บ นเว็บไซต์" ในส่วนนี้จะใช้ออกประกาศที่เกี่ยวกับกิจการของเว็บไซต์ ตลอดจนส ิ่งที่คณะผู้บริหารฯ ต้องการแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้รับทราบ โดยในขณะนี้ผม ได้นำประกาศจำนวน 3 ฉบับที่เคยประกาศไว้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมามาเผยแพร่ไว้ครับ 4.2) แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา (ดูข้อ 3.)
4.3) ข้อ ตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ในส่วนนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขและวิธี การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้เยี่ยมชมทุกท่าน และเพื่อป้องป รามมิให้อาชญากรทางอินเทอร์เน็ตลักลอบใช้หรือดูดข้อมูลไปโดยผิดกฎหมายด้วยครับ
5. หน้า "ติดต่อเรา" มีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลเ พื่อให้เข้าใจง่าย เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความสับสนของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดต่อ บางส่วน จึงทำให้ได้รับข้อมูลผิดพลาดครับ

6. มีการออก "ข้อ ตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม" เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงข้อความที่ไม่เหมาะสมหลายครั้ง เช่น กา รลงข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้ถ้อย คำหยาบคาย เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนนี้อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ลงข้อความบางท่า นไม่ได้รับความสะดวก ผมจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับสุจริตช นส่วนใหญ่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ?

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
น ายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและ CEO "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo t;


post เมื่อวันที่ 07/08/2009 เวลา 17:41

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 ...

- แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศ ...

- ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้ ...

- "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo ...

- เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีก ...

Archives

Dec 2010

Oct 2010

Aug 2009

Sep 2008

Feb 2008

Dec 2005

Nov 2005

Sep 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.