user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.tismarketing.com Development LOG

15/09/2005

ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo (ตอนที่ 2)

ดันเว็บไซต์คุณขึ้นสู่หน้าแรกของ Google Yahoo (ตอนที่ 2)

ความส ำคัญของการยื่น submit เว็บไซต์กับ Searh Engine ต่างๆ
ถึงแม้คุณจะมีทาง เลือกที่จะเสียเงินเพื่อ submit เว็บไซต์คุณเข้าสู่ไดเรกทอรี่ของ search engine ชื่อดังต่างๆ (เพื่อความรวดเร็วในการถูกลิสต์รายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูลของ sear ch engine) แต่ การ submit แบบวิธีการปกติก็ยังเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป แ ต่ถ้าคุณมีงบประมาณเพียงพอ เราก็คงแนะนำให้คุณเตรียมงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับกา รยื่น submit โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์คุณเสนอขายสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่เพียง เว็บไซต์ที่ทำขึ้นเป็นงานอดิเรก

งบประมาณในการ submit เว็บไซต์ กับ Yahoo
คุณต้องใช้เงินประมาณ 300 ดอลล่าร์ต่อปี (ประมาณ 13,000บาท) ใ นการ submit กับทาง Yahoo ซึ่งทาง Yahoo เองก็การันตีเช่นกันว่า เว็บไซต์คุณก็จ ะอยู่ในฐานข้อมูลของ Yahoo อย่างแน่นอนและรวดเร็ว เพื่อที่จะแจ้งเกิดเว็บไซต์คุ ณ ไม่เพียงแต่ Yahoo เท่านั้นแต่ยังรวมถึง crawler อื่นๆด้วย ( search engine อ ื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรกับทาง Yahoo ก็จะนำเว็บไซต์คุณเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลตนเอง เช่นกัน) ทั้งนี้กระบวนการนี้ ยังใช้แรงงานมนุษย์ (เจ้าหน้าที่ของทาง Yahoo) นำ เว็บคุณเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Yahoo

ทั้งนี้ผมมีข้อแนะนำว่า หากค ุณมีงบประมาณที่จำกัด หรือไม่มีงบประมาณในการ submit คุณควรรอดูว่าเว็บไซต์คุณไ ด้รับเข้าสู่ฐานข้อมูลของ search engine แล้วหรือยัง (หลังจากคุณเพิ่งจัดทำเว็บ ไซต์เสร็จ และเพิ่งออนไลน์) ถ้าหากผ่านไป 2-3 เดือนแล้วยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต ่อย่างใด คุณควรจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะดีกว่า

หากคุณต้องการ ให้เว็บไซต์คุณปรากฏใน search engine อย่างทันทีทันใด
คุณคงต้องใช้ Pai d placement program (จ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์คุณเข้าสู่ฐานข้อมูลของ serch en gine) ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์คุณอยู่ในฐานข้อมูลของเสิร็ชเอ็นจิ้นอย่างน้อย 1 เดือ น ซึ่งคุณอาจระงับการจ่ายเงินเมื่อไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ แต่แน่นอนว่าถ้าคุณจ ่ายเงินคุณจะได้รับการการันตีว่าเว็บไซต์คุณจะยังอยู่ในฐานข้อมูลของเสิร์ชเอนจิ ้นต่อไป ซึ่งต่างกับการ submit แบบปกติทั่วไป(ฟรี)

Paid Listing Budget
Overture(ค่าย Yahoo) 50 ดอลล่าร์ (ประมาณ 2,000 บาท)
Go ogle 25 ดอลล่าร์ (ประมาณ 1,000 บาท)
รวมทั้งสิ้น 75 ดอลล่าร์ (ประมาณ 3 ,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ ที่คุณควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้

งบประมาณในการ submit เ ว็บไซต์คุณเข้าสู่ Yahoo ทั้งหมด
Yahoo 300 ดอลล่าร์ (ประมาณ 13,000 บาท )
Paid Listing 75 ดอลล่าร์ (ประมาณ 3,800 บาท)
รวมทั้งสิ้น 375 ดอลล่าร์ (ประมาณ 16,800 บาท)

ทั้งนี้คุณยังมีโอกาสเลือกที่จะใ ช้บริการฟรี submit (ซึ่งจะอธิบายในบทความถัดไป) แต่อาจใช้ระยะเวลาที่นานมากกว่ า 3-6 เดือนเป็นอย่างต่ำในการที่เว็บไซต์คุณจะได้รับการลิสต์เข้าสู่ไดเรกทอรี่ข องเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ

หมายเหตุผู้แปล: (paid listing จ่ายเพื่อต ้องการให้เว็บไซต์คุณได้รับเข้าสู่ฐานข้อมูลในทันที แต่ถ้าคุณจ่ายเพียงแค่ 300 ดอลล่าร์อาจใช้ระยะเวลาซักระยะนึง แต่เร็วกว่าการ submit แบบฟรี อย่างแน่นอน)

หากคุณคิดว่า บทความนี้มีประโยชน์ ไม่มากก็น้อย โปรดสละเ วลาในการส่งต่อบทความนี้ให้กับคนที่คุณรู้จัก โดยส่งลิงก์ของหน้านี้ http://www .tismarketing.com ไปยังคนที่คุณรู้จักด้วยครับ

หมายเหตุ: บทควา มนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบ ริษัท ทีไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว ่ามาจากเว็บไซต์ http://www.tismarketing.comhttp://www.tismarketing.com
บริการ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซน์ เว็บอีค อมเมิร์ซ
บริการ โปรโมทเว็บ จัดอันดับเว็บไซต์ คุณให้ติดหน้าแรกของ Goog le, Yahoo
บริการ ให้คำปรึกษาการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ท E-marketing โทร 02-730-9933-5
Email: tismarketing@yahoo.com


post เมื่อวันที่ 15/09/2005 เวลา 20:07

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.