user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.tismarketing.com Development LOG

03/11/2005

รู้จัก Google Dance

http://www.tismarketing.com

Thailand web design, Bangkok gra phic design, Thailand SEO

รับโปรโมทเว็บ ให้ติดหน้าแรกของ Goog le Yahoo MSNรู้จัก Google Danceเมื่อไม่นานที่ผ่านมา google ได้ส่ง robot ที่เรียกว่า Go ogleBot เข้ามาทำการสำรวจเว็บไซต์ของ tismarketing และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ Go ogle โดยที่ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากการสำรวจ (crawl) จะถูกนำไปอัพเดทฐานข้อมูล ของ Google ในครั้งถัดไป ซึ่งรอบระยะเวลาในการอัพเดทฐานข้อมูลจะอยู่ประมาณ 30 ว ันโดยประมาณทั้งนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนไม่ทราบ เลยว่า Google มีฐานข้อมูลอยู่ถึง 3 แห่งคือ

www.google.com เป็ นฐานข้อมูลหลักของ Google และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

www2.go ogle.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

www3.goog le.com เป็นฐานข้อมูลทดสอบของ Google (Test Server)

ระหว่างกระบ วนการอัพเดทฐานข้อมูลของ Google นั้นผลลัพธ์การค้นหาของ ฐานข้อมูลทั้งสามแห่งขอ ง Google จะแตกต่างกันไป จึงป็นที่มาของคำว่า "Google Dance"ผมอยากยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นกล่าวคือ เมื่อพิมพ์คำ ว่า โปรโมทเว็บ ในช่องการค้นหาของ Google นั้น ผลลัพธ์การค้นหาของฐานข้อมูลของท ั้งสามอาจแตกต่างกันไป อาทิเช่น เว็บของ tismarketing อาจอยู่ในลำดับที่ 9 และ 10 ในฐานข้อมูลหลัก อันได้แก่ www.google.com แต่อาจอยู่ในลำดับที่ 13 ในฐานข้อ มูล www2.google.com หรือ อยู่ลำดับที่ 8 ของ www3.google.com ก็เป็นได้Google Dance ถูกนำมาให้กับการทำเสิร์ชเอนจิ้นมาร์เก ็ตติ้ง เพื่ออธิบายถึงว่า ทำไมผลลัพธ์การค้นหาของเสิร์ชเอนจิ้นต่างๆ ถึงเปลี่ยน แปลงไปมาอยู่บ่อยๆ (เดี๋ยวอันดับสูงๆบ้าง ลดลงมาบ้าง) ซึ่งการ dance (การแกว่งต ัวหรือการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ของอันดับของเว็บไซต์ในผลลัพธ์การค้นหาของ Google) มีอยู่ 2 ประเภทกล่าวคือ การ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบรายเดือน และการ Dance (การเปลี่ยนแปลงลำดับเว็บไซต์) แบบทุกสองสามวัน

< br />
การ Dance แบบรายเดือนนั้น มักเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 23-30 ของทุกๆเดือน ซึ่งช่วงเวลานี้ Google จะทำการรีเฟรชฐานข้อมูลทั้งหมดของตนเอง ซึ ่งในการรีเฟรชนี้

Google จะทำการเคลื่อนย้ายผลลัพธ์จากฐานข้อมูล อีก 2 แห่งของ Google มายังฐานข้อมูลหลักนั่นก็คือ Google มีอยู่ 3 ฐานข้อมูลคื อ ฐานข้อมูลหลักได้แก่www.google.com ฐานข้อมูลที่สองคือ www2.google.com ฐานข้ อมูลที่สามคือ www3.google.comซึ่งในช่วงเวล าดังกล่าวจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลจาก www2 และ www3 มายังฐานข้อมูลหลักคือ www .google.com ซึ่งมักจะขึ้นในช่วงระยะเวลา 2-6 วันดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้ อันดับขอ งเว็บไซต์จะขึ้นๆลงๆอย่างผันผวน บางครั้งจาก อันดับ 1 ถูกจัดอันดับต่ำลงมาเป็นอ ันดับที่ 30 เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณอย่างแน่นอนการ Dance แบบสองสามวัน เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนทั้งนี้ เนื่องจากมีเว็บไซต์ใหม่ๆถูกเสนอชื่อเข้าสู่ Google เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์บางแห ่งได้รับการสำรวจ crawl อยู่อย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่จะถูกนำขึ้นแสดงนั้นจะถู กอัพเดทภายใน 24-48 ชม. ซึ่งเว็บเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการปรับเปลี่ยนลำดับ ผลลัพธ์การค้นหาของ Google ตลอดทั้งเดือน

........................

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ส งวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด สามารถนำไปใช้อ้างอิงเผยแพร่ได้ตามต้องการ ทางบริษัท ที ไอเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะขอบคุณอย่างมากหากคุณอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่ามาจากเ ว็บไซต์ http://www.tismarketing.com


post เมื่อวันที่ 03/11/2005 เวลา 20:26

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.