user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.tismarketing.com Development LOG

05/12/2005

Flash animation ส่งผลร้ายต่อ Google จริงหรือ

Flash แอนิเมชั่น กับ Google
ผู้คนจำนวนมาก รวมถึงบริษัทออกแบบเว็บไซต์ ล้วนอยากให้เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเว็บไซต์ขององค์กร เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม และเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชม โดยพยายามเน้นการออกแบบเว็บให้ดูสวย งามหรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเว็บโดยใช้ Flash animation ที่มีลูกเล่นแ ละมีความหวือหวาสวยงามซึ่งหากประยุกต์ใช้ให้พอดี ก็ย่อมเพิ่มเติมความน่าสนใจให้ กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างมาก

แต่หลายครั้งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้อ งการให้ใส่ลูกเล่น Flash เป็นจำนวนมากซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มากเกินความจำเป็น โดย ไม่ได้คำนึงผลลัพธ์ในการค้นหาผ่านเสิร์ชเอนจิ้นระดับโลกอย่าง Google, Yahoo หรื อ MSN โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผิดพลาดประการแรกของการออกแบบเว็บ ก็คือ การใช้ Fl ash Intro ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก (Homepage) ซึ่งอาจดูสวยงาม น่าสนใจ สร้างความ ประทับใจให้กับผู้เข้าชมในครั้งแรก แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ส่งผลดี ต่อลำดับการค้นหาของเว็บไซต์คุณแต่อย่างใด (นั่นคือมีโอกาสสูงมากที่เว็บไซต์คุณ ไม่ติดหน้าแรกของเสิร์ชเอนจิ้น อย่าง Google หรืออาจจะไม่มีเว็บไซต์คุณอยู่ในฐา นข้อมูลของ Google เลยก็เป็นได้) ทั้งนี้เนื่องจาก Google เก็บข้อมูลเว็บไซต์ขอ งคุณจากข้อความที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจของคุณเท่านั้น โดยที่ Google ไม่สามารถอ่า นข้อความ ที่ปรากฏอยู่บนรูปภาพ Flash animation ได้แต่อย่างใด

น อกจากนี้ การที่ใช้แอนิเมชั่นมากเกินความจำเป็นในการออกแบบเว็บไซต์ นั้น ยังเป็ นการรบกวนหรือทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คุณเสียเวลาในการที่จะเข้าถึงข้อมูลของสินค ้าและบริการของคุณที่นำเสนอเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ คุณสามารถสังเกตเห็นว่า เว็บไซ ต์ระดับโลกนั้น อาทิ Yahoo MSN AOL หรืออื่นๆ ลูกเล่นด้าน Flash animation จะมี น้อยมากหรือไม่มีเลย เพราะจุดประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่คือ การข ายสินค้าและบริการ มิใช่เพื่อเข้ามาดูความสวยงามหวือหวาของการออกแบบเว็บไซต์แต่ อย่างใด แต่อาจมีข้อยกเว้นสำหรับเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการที่เน้นด้านการออกแ บบหรือเน้นขายดีไซน์รูปลักษณ์ของสินค้าหรือบริการด้านการออกแบบ เป็นต้น

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของ Flash animation โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในประเท ศไทยคือ ความล่าช้าในการโหลดข้อมูลของหน้าเว็บเพจ เนื่องจากแอนิเมชั่นทั้งหลายม ักจะมีไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ทส่วนใหญ่ในเมืองไทย ยังไม่ได ้ใช้ไฮสปีดอินเตอร์เน็ทกันมากนัก ซึ่งนั้นหมายความว่า หากลูกค้ารอการปรากฏขึ้นข องหน้าเว็บเพจคุณเกิน 15 วินาทีแล้วหล่ะก็ โอกาสที่ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซ ต์คุณจะยกเลิกหรือไปชมเว็บไซต์อื่นๆที่โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมมีมากทีเดียว โ ดยคุณอาจกำลังสูญเสียลูกค้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้

จงจำไว้เ สมอว่าใช้ Flash Animation แต่พอดี แต่คำแนะนำของ www.tismarketing.com บริษัท ผู้ให้บริการออกแบบเว็บ รับทำเว็บ โปรโมทเว็บ และจัด
อันดับเว็บไซต์ให้ต ิดหน้าแรกของ Google Yahoo MSN รวมถึงเป็นตัวแทนโฆษณาหาลูกค้าที่สนใจลงโฆษณาหน้ าแรกกับ Google ( Google Advertising Agency )
คำแนะนำคือ ไม่ใช้ Flash Animation เลยจะ เป็นการดีที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า Simply the best แต่จงทำให้ห น้าแรก Homepage ของเว็บไซต์คุณให้สั้น กระชับ และมีคีย์เวิร์ดสำคัญ ปรากฏอยู่ เพื่อที่ว่า อันดับเว็บไซต์ของคุณจะมีโอกาสได้รับการจัดอันดับให้ติดหน้าแรกของ Google หรือ เสิร์ชเอนจิ้น อื่นๆ ในที่สุด


post เมื่อวันที่ 05/12/2005 เวลา 11:17

กรุณา Login ก่อน comment

ชื่อเล่น ลูกสาว, ชื่อไทยโบราณ ชาย, ชื่อเล่นเพราะๆ ความหมายดีๆ,
ของใช ้สําหรับทารก, ของ ใช้ ทารก camera,
http://www.fammall.com
ของ สํา ห รับ ทารก,
ของ ที่ ต้อง เตรียม สํา ห รับ ทารก,
ของ ใช้ ลู ก น้อย แรก เกิด,
ของ สำหรับ เด็ก,
https://fammall.com
เ ตรียม ของ สํา ห รับ ทารก,
เตรียม ของ เด็ก แรก เกิด,
เครื่อง ใช ้ เด็ก แรก เกิด,
สินค้า สํา ห รับ ทารก,
คุณ แม่ มือใหม่ ต้อง เ ตรียม อะไร บ้าง,
ของ ใช้ จํา เป็น สํา ห รับ ทารก แรก เกิด,
ของ เล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก เปล ที่นอนเด็ก ประกัน และ ของใช้เด็ก สินค้าสําหรับทารก
https://www.Fammall.com

Comment #2 โดยสมาชิก fammall.com เมื่อวันที่ 07/09/2017 เวลา 20:44

ชื่อเล่น ลูกสาว, ชื่อไทยโบราณ ชาย, ชื่อเล่นเพราะๆ ความหมายดีๆ,
ของใช ้สําหรับทารก, ของ ใช้ ทารก camera,
http://www.fammall.com
ของ สํา ห รับ ทารก,
ของ ที่ ต้อง เตรียม สํา ห รับ ทารก,
ของ ใช้ ลู ก น้อย แรก เกิด,
ของ สำหรับ เด็ก,
https://fammall.com
เ ตรียม ของ สํา ห รับ ทารก,
เตรียม ของ เด็ก แรก เกิด,
เครื่อง ใช ้ เด็ก แรก เกิด,
สินค้า สํา ห รับ ทารก,
คุณ แม่ มือใหม่ ต้อง เ ตรียม อะไร บ้าง,
ของ ใช้ จํา เป็น สํา ห รับ ทารก แรก เกิด,
ของ เล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก เปล ที่นอนเด็ก ประกัน และ ของใช้เด็ก สินค้าสําหรับทารก
https://www.Fammall.com

Comment #1 โดยสมาชิก fammall.com เมื่อวันที่ 07/09/2017 เวลา 20:44

Last 10 Blog

Most Popular

- Flash animation ส่งผลร้ายต่อ G ...

- Goole Alerts

- รู้จัก Google Dance

- ติด 1 ใน 10 ของ Google ไม่ยากเ ...

- topic

Archives

Dec 2005

Nov 2005

Oct 2005

Sep 2005

Aug 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.