<< See Truehits Webscore | Go to http://www.u-credit.net >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.u-credit.net ::

++ Poll ++
คุณคิดอย่างไรกับเว็บไซต์ที่ลอกเลียนแบบเว็บไซต์ U-Credit?
ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ [ 2 ] (15.38 %)
ไม่มีความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบ [ 2 ] (15.38 %)
ไม่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ [ 8 ] (61.54 %)
ไม่มีความเคารพสิทธิของผู้อื่น [ 1 ] (7.69 %)
ไม่ควรเข้าไปใช้บริการ [ 0 ] (0.00 %)

มีการ vote แล้วทั้งหมด 13 ครั้ง*vote ได้วันละ 1 ครั้ง*

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ U-credit.net
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 50.00 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 50.00 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 76.19 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 14.29 %
ข้อมูลไม่อัพเดท 4.76 %
ข้อมูลไม่อัพเดท 4.76 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.