<< See Truehits Webscore | Go to http://www.lampangcancer.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.lampangcancer.com ::

MY Development LOG

การตรวจสุขภาพประจำปี เขียนเมื่อวันที่ 29/01/2007 เวลา 10.28 น.

จากสถิติของผู้มารับบริการที่ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ในปี 2546 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งทั ้งหมด จำนวน 1,379 ราย พบอัตราป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับที่ 1 จำนวนผู้ป ่วย 292 ราย มะเร็งปอดเป็นอันดับ 2 จำนวนผู้ป่วยเพศชาย 185 ราย, เพศหญิง 78 ราย อันดับ 3 ได้แก่ มะเร็งเต้านม จำนวนผู้ป่วย 223 ราย และขณะนี้มีโรคมะเร็งอีกชน ิดหนึ่ง ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ได้แก่ มะเร็งลำไส้ จำนวน ผู้ป่วยเพศชาย 46 ราย เพศหญิง 50 ราย ตามลำดับ
และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มา พบแพทย์มีอาการอยู่ในระยะสุดท้ายของโรค ทำให้โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดน้อยลง ซึ ่งจะเห็นได้ว่าชนิดของมะเร็งที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถป้องกันและตรวจพบ ได้ตั้งแต ่ระยะเริ่มแรก โดยการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
ศูนย์มะเร็ง ลำปาง เปิดบริการตรวจค้นหามะเร็ง ในระยะเริ่มแรกทุกระบบ ตรวจ สุขภาพทั่วไป ทั้งชายหญิง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ทุกวันเวลาราชการ และวั นเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)

ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ได้จัดโปรแกรมการตรว จสุขภาพไว้ให้เลือกตามความเหมาะสม ของแต่ละท่าน สำหรับผู้ที่ไม่พบความผิดปกติคว รตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก ปีละ 1 ครั้ง

ด้วย ความปรารถนาดีจาก

ศูนย์มะเร็ง ลำปาง (http://www.lampangcancer .com)
199 หมู่ 12 ถ.ลำปาง-เชียงราย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5433-5262-8 ต่อ 187, 200 โทรสาร 0-5433-5273

Total 0 comment(s) | เข้าหน้า Development Log ...

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Lampangcancer.com
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 100.00 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 100.00 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.