<< See Truehits Webscore | Go to http://www.hd-playground.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.hd-playground.com ::
  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Hd-playground.com
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล 27.34 %
ออกแบบดูดี 23.02 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 17.27 %
อัพเดทเร็ว 14.39 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 5.04 %
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ 0.72 %
อื่นๆ12.24 %
ลูกเล่นเยอะเกินไป 100.00 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.