เหตุผลที่คุณไม่ชอบ
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ
ข้อมูลไม่อัพเดท
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน
ลูกเล่นเยอะเกินไป
เว็บเข้ายาก โหลดช้า
อื่นๆ เพราะ