<< See Truehits Webscore | Go to http://www.thaigoodview.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.thaigoodview.com ::
  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Thaigoodview.com
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 19.79 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 18.39 %
ออกแบบดูดี 15.72 %
อัพเดทเร็ว 12.22 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 11.76 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 7.22 %
อื่นๆ14.98 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 28.57 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 11.90 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 11.90 %
เว็บเข้ายาก โหลดช้า 11.90 %
ลูกเล่นเยอะเกินไป 7.14 %
เว็บเข้ายาก โหลดช้า 4.76 %
อื่นๆ23.8 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

เยี่ยมเลยครับ

http://www.yanchaow.com
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://yanchaow.com [yanchaow]
เมื่อวันที่ 28/05/2014 เวลา 08:27

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่บอกให้เราได้รับทราบ เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงให้ตรงกั บความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อเยาวชน
ครูพูนศั กดิ์ สักกทัตติยกุล
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com [thaigoodview]
เมื่อวันที่ 27/09/2007 เวลา 07:53

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.