<< See Truehits Webscore | Go to http://www.thai-mathpaper.net >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.thai-mathpaper.net ::

MY Development LOG

สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2554 เขียนเมื่อวันที่ 30/12/2010 เวลา 01.55 น.

เหลืออีกเพียงวันเดียวก็จะผ่านพ้นปีที่ยากลำบากสำหรับคนไทยไปอีกปีหนึ่งแล้วนะคร ับ จะว่าไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลา ยเหตุการณ์ด้วยกัน ทั้งในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ผมก็ขอให้เหตุ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทุกคนในการรับมือและแก้ไขปัญห าในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ

สำหรับ "คณิ ตศาสตร์บนเว็บไซต์" เอง ในรอบปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากนัก (ส่วนนี้ผมในนามของคณะผู้บริหารฯ ขอน้อมรับในความบกพร่องข้อนี้ไว้) แต่ถึงกระน ั้นก็ตาม ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของระบบเว็บบอร์ดที่ได้มีการติดตั ้งระบบการค้นหากระทู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการค้นหาข้อม ูลที่ต้องการซึ่งอาจมีผู้ถามและได้รับคำตอบแล้ว หรืออาจยังไม่มีผู้ตอบเอาไว้และ ประสงค์จะตอบหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเ ดือนกันยายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้สร้างสถิต ิใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน ได้มีจำนวน PageView s เฉลี่ย 4,000 หน้าต่อวัน เป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์เมื่อ พ.ศ.2544 โด ยเฉพาะเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีจำนวน PageViews ทั้งสิ้น 4,849 หน้า ซึ่งนับว่ าสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนดังกล่าวยังมีจำนวน PageViews รวมสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ คือ 104,319 หน้า

ผมจ ึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผม และได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติใหม่นี้ขึ้นด้วย

สุดท้ายนี้ ในน ามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ผมขอกล่าว "สวัสดีปีใ หม่ พ.ศ.2554" มายังผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีความสำเร็จในการประกอบกิจการต่างๆ ในปีใหม่นี้ครั บ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อ ตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"
Total 0 comment(s) | เข้าหน้า Development Log ...

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Thai-mathpaper.net
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล 33.67 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 25.00 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 19.90 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 11.73 %
ออกแบบดูดี 2.55 %
อัพเดทเร็ว 2.55 %
อื่นๆ4.59 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 23.08 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 15.38 %
ข้อมูลไม่อัพเดท 15.38 %
เว็บเข้ายาก โหลดช้า 15.38 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 7.69 %
ข้อมูลหาได้ยากและไม่ค่อยครบถ้วนนะครั บ 7.69 %
อื่นๆ15.38 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

อ่านแล้วเนื้อหาสมบูรณ์ดีครับ ขออนุญาตนำไปใช้ประกอบการสอนครับ
ข้อเสนอ แนะ(เล่ม 5) สัญลักษณ์ที่แทนความสัมพันธ์ R ควรใช้ r เพื่อให้ต่างจาก R เรนจ์ และ R จำนวนจริง
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [lertsak]
เมื่อวันที่ 01/07/2007 เวลา 08:56

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.